O tantře

Co je to TANTRA?

Tantra je SVOBODA... Je to výjimečná cesta k našemu pochopení  kým jsme.  Umožňuje nám zcela nový, přirozený a přitom jednoduchý pohled na náš současný i budoucí život. Tantra zaujímá revoluční přístup k celému životu, který nám umožní žít vědomě s nečekanou intenzitou a otevřeností. Otevírá nám cestu k nekonečným horizontům a výjimečným poznáním. Technika Tantry rozšiřuje lidské vědomí k nejvyšším hranicím a značně obohacuje poznání člověka. Prohlubuje koncentraci k vědomému směřování svých činností k vyššímu stavu Bytí. Často se setkáváme s nesprávným tvrzením, že praktikování Tantry má pevná pravidla od cvičení různých technik až k zadržování orgasmu či ejakulace. Tantra je SVOBODA! Tantrický přístup nemá žádná pevná pravidla a je založen na plném přijetí toho, jaký člověk JE. Každý prožitek je jedinečný a nezakládá se na žádném zadržování či potlačování. Nehodnotí a nesoudí.  Pouze přijímá to, čím již JSME - naši DOKONALOST. Muž i žena jsou vnímáni jako jedinečné a rovnocenné bytosti. Tantra vítá vše, co se v přítomnosti děje a zároveň nikam netlačí. Nechává věci prostě plynout. Jakékoli pocity a emoce, které se mohou při masáží objevovat, jsou vítané.  Zde neexistuje pojem „dobré“ či „špatné“. Jednoduše se děje pouze to, co pro nás má v tuto chvíli a na tomto místě důležitý význam. Ve chvíli, kdy nejsme do ničeho tlačeni, cítíme plné přijetí Sami Sebe v přítomného okamžiku.  A tehdy se otevírá prostor pro nové zážitky a zkušenosti. Čas se zastavuje a přichází prožívání dokonalé přítomnosti. V tom je podstata Tantry.

Co je Tantrická masáž?

Je to masáž celého těla, kde hlavní smysl celého obřadu spočívá v přijetí přítomného okamžiku a přiblížení se více k SOBĚ SAMÉMU. Postupně se potkáte s tím, kdo opravdu JSTE. Tantra masáž je hluboce relaxační, harmonizační, prožitková, vysoce intimní, ale přitom jemná, něžná, smyslná. Je uměním řeči jemných a láskyplných doteků, které probouzejí vnitřní přirozenost, citlivost k prožitkům a k proudění životní energie. Je spojovacím článkem mezi tělem a duší. Dotek je jednou z nejvíce zapomenutých řečí, který napomáhá k cestě ke své přirozenosti. Mnohdy si nedovedeme ani představit, že bychom mohli přijmout sebemenší blízkost či snad dotek od cizího člověka bez jakéhokoli očekávání. Pojem „dotek“ byl zfalšován a dali jsme mu sexuální zabarvení. Ve skutečnosti není dotek ani masáž sexuální. Jsou jednoduše výrazem lásky a úctou k našemu tělu. Zkušenost, že může existovat bezpodmínečná forma doteku i na intimních místech těla, překračující hranice obecného vědomí, „co je ještě přípustné", je branou k otevření se životodárné energie, spontánním pocitům a lidské přirozenosti. Otevíráme se lásce k vlastnímu tělu a pronikáme do jeho tajemství. Osvobozujeme se ze sevření svých či obecných představ, zvyklostí a někdy i „zvrácených“ očekávání. Získáváme důvěru v SEBE SAMA a léčíme se.

Co všechno nám může přinést Tantrická masáž?

Zastavení se, relaxace, návrat k Sobě a harmonizace své psychiky
Jedním z nejpříznivějších účinků Tantrické masáže může být zastavení se a možnost opravdové relaxace v dnešní uspěchané době. Možnost objevení, pochopení a přijmutí SEBE SAMA. Masáž nám může poskytnout možnost podívat se na SEBE jako nestranný pozorovatel a s velkým porozuměním a nadhledem najít cestu k řešení svých osobních témat. Uvědoměním (pojmenováním problému) a uvolněním lze poznat a prožít vnitřní klid a sílu, potřebnou k důležitým rozhodnutím i každodenním potřebným krokům. Klienti často pociťují větší přiblížení k SOBĚ SAMÉMU, větší nadhled nad svůj život, intuitivní a přesné rozhodovaní a větší empatii k lidem. Velkým přínosem je zlepšení a pochopení vztahů se svým partnerem a blízkými lidmi. Může také pomoci odstranit nejrůznější bloky a proniknout hluboko do našeho nitra.

Příliv nové energie
Dalším velkým přínosem této masáže je veliká energetická výměna v celém těle a harmonizace v jednotlivých energetických centrech (čakrách). Tyto centra tvoří energetický systém člověka, který je velice úzce spjat s naší imunitou a celkovým zdravím fyzického těla. Při správném energetickém toku v těle se cítíme zdraví, vyrovnaní a pociťujeme naplnění právě prožívaného. Skutečný prožitek své výjimečnosti je umocněn právě vyrovnáním všech energetických center. Tantrická masáž rozproudí naši energii a naplní celé tělo pocitem porozumění a úctou k našemu tělu. Je pociťována ještě několik dní po masáži. Tantrická masáž hluboce uvolňuje a vytváří energetickou hladinu, při které jsme schopni naplno cítit a prožívat lásku, potěšení, extázi i naprosto běžný denní život.

Regenerace orgánů a harmonizace těla
Nemalý podíl Tantrické masáže má i účinek na fyzické tělo. Jelikož celkový Tantrický rituál trvá přibližně 4 hodiny, otevírá se tak prostor k velkému uvolnění jak psychického, tak i fyzického těla a jeho vnitřních orgánů. Dochází k jejich regeneraci a vyrovnání správné funkce a to zejména u pohlavních orgánů, kde obvykle máme za celý svůj život nastřádáno mnoho energetických bloků. Energie, která se při masáži uvolňuje, působí jako samoléčící síla, která harmonizuje, čistí a obnovuje správnou činnost orgánů.

Zcela nový rozměr využití své sexuální energie
Energie jako taková, je jenom jedna. Prostupuje vším, co existuje. Záleží jen na její formě a na tom, jakým energetickým centrem v našem těle protéká. Velice důležitou vlastností Tantrické masáže je možnost nalezení zcela nového rozměru této energie – naší sexuality. Častokrát jí nedokážeme přirozeně přijmout a začlenit do běžného života. Proto se v této oblasti často pohybujeme v takových extrémech, že již nejsme schopni využít tuto jedinečnou a největší sílu v našem životě k našemu prospěchu. Nevyužíváme jí takovým způsobem, aby nám přinášela to, čím skutečně je. Životodárná, povznášející a tvořivá. V našem sexuálním životě někdy dochází k neporozuměním, konfliktům nebo pocitům viny a nespokojenosti, které vycházejí z toho, že nevyužíváme tuto sílu tak, jak bychom mohli. Tantrická masáž nabízí podporu k objevování překážek a bloků vedoucích naše jednání často tam, kam vůbec nechceme. Nedílnou a velmi důležitou součástí této tisícileté tradice může být zahrnutí intimní masáže joni a lingamu (sanskrtský název pro ženské a mužské pohlaví), která vede k pochopení a vědomému směřování energie k léčebným a tvůrčím účelům. Díky tantrickým technikám se můžeme naučit prožívat orgasmus nejen ve svých genitáliích, ale naučíme se jej rozvádět jako hluboký a naplňující pocit do celého těla a vědomě s ním pracovat. Energie už nezůstává uvězněna pouze v té malé části v oblasti pohlaví, ale slouží jako zdroj pro tzv. vyšší energetické okruhy v těle. To, co získáme v Tantrické masáži je kromě bezprostředních účinků na tělo i psychiku, především zážitek. Zážitek toho, čím vším může sexualita být. Tento zážitek si můžeme přenést do svého vlastního života jakožto princip a na jeho podkladě se pustit do vzrušujícího objevování jeden druhého. Sexualita je největší silou v našem životě. Z této síly jsme se narodili a čerpáme z ní celý život. Je to pramen naší životní síly, která má vliv na tvořivost, plodnost, radost, vědomí sebe a hodnoty, což velmi úzce souvisí s materiální hojností a vztahu k penězům. Souvisí také s naší přirozeností a vědomím práva žít svůj vlastní život, své vlastní sny.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Tantrickou a erotickou masáží?

Základní rozdíl mezi Tantrickou a erotickou masáží je v ÚMYSLU, s jakým do masáže vstupujeme. Erotická masáž má jasný úmysl i cíl. Jakýmkoli způsobem navodit vzrušení převážně v oblasti pohlavních orgánů a pracovat tak pouze s fyzickým tělem bez hlubšího významu. Energie, která se při erotické masáži projeví, je mnohdy z důvodu nevědomosti odhozena do nenávratna. Hlubší rámec zde nemá tedy velký význam. Tantrická masáž poskytuje pravý opak. S vybudovanou energií je možno vědomě pracovat, podržet jí a stupňovat podle našich potřeb. Toto je vědomá práce s naší životní energií. Tím, že nevstupujeme do masáže s žádným cílem, otevírá se tak prostor k novým prožitkům, které Tantrickou masáž posouvají na zcela jinou rovinu vnímání. I když Tantrická masáž může navodit podobný stav jako u erotické masáže, rozdíl pocítíte především v prožitku a hloubce toho, co skutečně naše sexualita představuje. Z Tantrické masáže vyzařuje opravdové přijetí sexuality a s ní spojené posvátnosti. V Tantře je sexualita prostředkem k sebe-léčení a objevování nových životních a vztahových dimenzí.